12 Ιανουαρίου 2010

Ανακοινώθηκε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κάρλας

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα ονόματα των προέδρων και των ειδικών επιστημόνων με τους αναπληρωτές τους, στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών(27 στο σύνολό τους).
Στις αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για ... τις περιοχές ευθύνης τους, η κατάρτιση και ευθύνη εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευτέων αντικειμένων, η κατάρτιση μελετών και ερευνών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσεις, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο η επιλογή τους έγινε από τα 425 βιογραφικά που κατατέθηκαν στην ιστοσελίδα. Όσο αφορά την περιοχή μας έχει ως εξής:
Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Βελεστίνου-Κεφαλόβρυσου, Πρόεδρος Καγκάλου Ιφιγένεια του Ιωάννη (Καθηγήτρια ΑΕΙ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου