23 Δεκεμβρίου 2009

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: "Πράσινοι" Μεσογειακοί Αγώνες από τη νομαρχία Μαγνησίας- πρόταση που αφορά τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Λ

H Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Mαγνησίας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει ήδη αναλάβει για τη διενέργεια "Πράσινων Μεσογειακών Αγώνων" και θεωρώντας δεδομένο ότι θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες αθλητικές υποδομές, που θα φιλοξενήσουν τα αγωνίσματα της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ, στους Μεσογειακούς Αγώνες 2013, έχει ήδη εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, με τίτλο "ΚΑΡΛΑ 21+". Αυτή την ολοκληρωμένη πρόταση, που αφορά τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Κάρλας, με αφορμή την ανασύσταση της Λίμνης, παρουσίασε πρόσφατα ο Νομάρχης Μαγνησίας, Απόστολος Παπατόλιας. Με το σχέδιο αυτό η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας επιχειρεί τη μετατροπή των Αγώνων στους πρώτους "πράσινους", φιλικούς προς το περιβάλλον και το κλίμα Μεσογειακούς Αγώνες, και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μίας σημαντικής περιβαλλοντικής κληρονομιάς, με βάθος χρόνου για την περιοχή. Οι προτάσεις του σχεδίου "ΚΑΡΛΑ 21+" είναι απολύτως συμβατές με τη μελέτη "Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας", δηλαδή με την Περιβαλλοντική, Τεχνική Έκθεση, Μελέτη Κόστους - Οφέλους και Υποστηρικτικές Μελέτες και με τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης. Συγκεκριμένα, προτείνεται, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, τους ΟΤΑ της περιοχής, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις Αγροτικές Ενώσεις και τους Συνεταιρισμούς, καθώς και το Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, να οργανωθεί και να εμπεδωθεί στην περιοχή ένα σχέδιο τοπικής "ΑΤΖΕΝΤΑΣ 21", με στόχο η Λίμνη Κάρλα να αποτελέσει έναν πρότυπο υπερτοπικό πόλο ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης . Το σχέδιο ουσιαστικά αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Μεσογειακών Αγώνων, προκειμένου η Μαγνησία και ευρύτερα η Θεσσαλία να καταστεί αναγνωρίσιμος διεθνώς πολυπολιτιστικός, πολυθεματικός, τουριστικός, επιχειρηματικός και οικολογικός προορισμός. Οι κύριοι στόχοι του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας είναι η αποκατάσταση οικολογικής ισορροπίας στην ευρύτερη περιοχή και η αναδιάταξη του τρόπου διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής. Παράλληλοι στόχοι του έργου είναι η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής (35.000 νοικοκυριά) καθώς και η δημιουργία ενός πρότυπου χώρου για την ανάδειξη της δυνατότητας αρμονικής ανάπτυξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον. Σε σχέση με τη μη αθλητική χρήση της λίμνης αλλά και την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής, προτείνεται η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του κωπηλατοδρομίου για τη δημιουργία της πρώτης Εθνικής Σχολής Κατάρτισης Στελεχών Περιβαλλοντικά Προστατευόμενων Περιοχών. Προτείνεται ακόμη η δημιουργία, σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Θεσσαλίας, ενός Διεθνούς Κέντρου για τη Μελέτη των Οικοσυστημάτων Γλυκού Νερού, το οποίο θα ενταχθεί στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη επιστημονικής και διαχειριστικής τεχνογνωσίας γύρω από τα πολύ σύνθετα οικοσυστήματα γλυκού νερού. Με τη λειτουργία της Σχολής αυτής, επισημαίνεται πως η περιοχή γίνεται σημείο εθνικής αναφοράς, ενώ υποστηρίζεται η τοπική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο άμεσα όσο και περιφερειακά της Σχολής. Παράλληλα, διασφαλίζεται η ενεργός και συνεχής προστασία της προστατευόμενης περιοχής Μαυροβούνι Κάρλα και η υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής με ανθρώπινο δυναμικό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πέραν των υπαρχουσών προτάσεων για την εξορθολογικοποίηση των μεθόδων και τύπων γεωργικής εκμετάλλευσης στην περιοχή, προτείνεται, στο πλαίσιο του "ΚΑΡΛΑ 21+", να δημιουργηθεί πέριξ της λίμνης μία ζώνη αποκλειστικής βιολογικής καλλιέργειας σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης και τις τοπικές υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό θα συμβάλλει τόσο στην περιβαλλοντική προστασία, την αποφυγή επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και του υδατικού δυναμικού της λίμνης από νιτρικά και άλλα λιπάσματα, αλλά και θα δώσει διέξοδο στην τοπική γεωργική οικονομία κι εκμετάλλευση. Με τη λογική αυτή δημιουργούνται προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και υποστηρίζεται η τοπική απασχόληση. Μέσα στα όρια της ευρύτερης περιοχής- τονίζεται στην πρόταση- υπάρχει μόνο μια προστατευόμενη περιοχή, αυτή του Μαυροβουνίου, η οποία και έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών "ΦΥΣΗ - 2000", με κωδικό GR1420004. Η πλήρης επίσημη ονομασία αυτού του "τόπου" είναι "Κάρλα, Μαυροβούνι, Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου". Η τεράστια αυτή περιοχή, που αρχίζει απ' τα υψώματα του Βόλου και φθάνει μέχρι τον Κίσαβο, είναι διάσπαρτη με σημεία κατοίκησης όλων των εποχών, μνημεία, βυζαντινά κάστρα, αρχαιοελληνικές ακροπόλεις, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς, σπήλαια αλλά και τοπία φυσικού κάλλους. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας θεωρεί ότι η ανάδειξη των αρχαιολογικών αυτών χώρων θα πρέπει να αποτελέσει βασικό αντικείμενο με αφορμή τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων. Για το λόγο αυτό και προτείνει να δημιουργηθούν θεματικές αρχαιολογικές διαδρομές σε συνεργασία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων. Να δημιουργηθούν, επίσης, οικοτουριστικές διαδρομές με αφετηρία την περίμετρο της λίμνης και τις γύρω οικολογικά ενδιαφέρουσες περιοχές σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, αλλά και να αναπτυχθούν αγροτουριστικές υποδομές και καταλύματα που κρίνονται ως αναγκαία στην περιφέρεια της λίμνης, πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας συνυπολογίζοντας ακόμα και την πιθανότητα μη υλοποίησης των απαιτούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, υπέβαλε, μέσα από διαγωνιστική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα πρόγραμμα, το "Sigma for Water", το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στο θέμα της ανασύστασης και αναδημιουργίας λιμνών. Στο σχήμα συνεργασίας- εκτός της ΝΑΜ- συμμετέχουν, ενδεικτικά, εταίροι από την Ιταλία, Ολλανδία Πολωνία και Ουγγαρία. Επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Φρίσλαντ της Ολλανδίας. Το έργο, με την ανταλλαγή εμπειριών, στοχεύει στη διαμόρφωση σχεδίων δράσης ολοκληρωμένης αναδημιουργίας λιμνών, συμπεριλαμβανομένων και συμπληρωματικών δράσεων όπως ψυχαγωγία, τουρισμό και γενικότερα αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας της παραλίμνιας περιοχής. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της κοινοτική πρωτοβουλίας ΄Ιντερεγκ 4C και είναι ένα από τα 25 έργα του θεματικού αντικειμένου για την προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη περιβάλλοντος που εγκρίθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός της νομαρχίας θα ανέλθει στο ποσό των 250.000 ευρώ. Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Μαγνησίας κ. Απόστολος Παπατόλιας, υπογράμμισε: "η διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων είναι μία ευκαιρία για να αναδείξουμε το νέο αναπτυξιακό μίγμα για την περιοχή μας, Αγροτικο-τουριστικo-πολιτιστικό και Αθλητικό, που θα συμβάλει στην ευρύτερη αναπτυξιακή ανασυγκρότησή της. Για αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε όλους τους τομείς, ώστε οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013, να δημιουργήσουν μία βιώσιμη παρακαταθήκη τόσο σε κοινωνικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο για ολόκληρη τη Θεσσαλία".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου