10 Μαρτίου 2010

Λίμνη Κάρλα: Ενεκρίθησαν έργα 14,125 εκατ. €


Ενεκρίθησαν πιστώσεις, συνολικού ύψους 14,125 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της Λίμνης Κάρλας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Για τον καθαρισμό των τάφρων και για συμπληρωματικά έργα στην ίδια περιοχή, εγκρίθηκε πίστωση 1,365 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 12,5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας, που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, ενώ για τον καθαρισμό τάφρων 7Τ-2Τ και για συμπληρωματικά έργα στην ίδια περιοχή, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1,365 εκατ. ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε η ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2010 πρόσθετης χρηματοδότησης 260.434,66 ευρώ για την αποπληρωμή της μελέτης ανάδειξης και μεταφοράς-διανομής νερού της λίμνης Κάρλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου